H&B Business Intelligence Strategy 2.0 - Ease of Access BI

Med et eftertryggeligt fokus på tilgængelighed, blev der i processen besluttet at udvikle en mobil venlig version af rapporteringen. Da Power BIs egen mobil venlige app, af brugervenlige årsager, ikke var passende for hverken H&Bs behov eller egne forventninger, udviklede vi derfor en mobil-venlig rapporterings ”App”, baseret på Power BI platformen og de muligheder som gør sig gælden-de i det miljø. Appen fungerer som enhver anden mobil/tablet app, med egen identitet og logo, hvorfor den er ligeså nem og intuitiv som favoritten, Outlook. Uanset platform og device har alle i H&B nu mulighed for at tilgå H&Bs BI Dashboard og underliggende rapporter gnidningsfrit og let via ”H&Bi app’en”.

Konsulentvirksomheden Hildebrandt & Brandi arbejder med et konstant flow af store, som små konsulentprojekter. Det kræver god og præcis projektstyring på tværs af adskillige projekter. Dette stiller ligeledes store krav til en datadrevet rapporteringsløsning, hvor særligt tilgængelighed, præcision og kvalitet skal være i højsædet for at H&B netop kan træffe bedre og mere præcise beslutninger ift. kapacitetsstyring, ordrebeholdning, projektøkonomi og salgsaktiviteter, hvilket krævede et løft og en gennemsigtighed ift. det forhenværende setup.

Case

”SVUNG har været en rigtig god samarbejdspartner i opgraderingen af vores BI-univers, hvor vores valg af PowerBI, samt udvikling af egen BI-app har øget brugen af vores rapporteringsmuligheder."

- Rasmus Nielsen, IT-Manager Hildebrandt & Brandi

 • Hvordan integreres CRM-systemet bedst muligt i det eksisterende BI-miljø, for at sikre et samspil i rapportering på tværs af kildesystemer?
 • Hvordan skaber vi et nyt og forbedret BI miljø, der fremtidssikrer H&B til de næste mange år og som samtidig er brugervenligt for at sikre den bedst mulige user adoption?
 • Hvordan gør vi BI platformen uafhængig af tid, sted og platform, for at gøre adgangen til bedre beslutninger gnidningsfri?

Primo 2018 stod H&B overfor den udfordring at de skulle integrere deres nuværende CRM-system ind i deres eksisterende BI-miljø, samtidig med en generel nytænkning af BI platformen. Katalysatoren for at nytænke og redesigne setuppet omkring det eksisterende BI-miljø var interessen og nysgerrigheden for Microsofts Power BI, hvilket derfor blev fundamentet for ”H&B BI strategi 2.0”. Power BI blev valgt til at fremtidssikre en brugervenlig datadrevet BI platform, som skulle kunne servicere de operationelle, såvel som strategiske beslutninger, hvilket i sidste ende gerne skulle kvalitetssikre de eksisterende projekter, samt forbedre processen for nye projekter fra CRM-systemet.

Solution

I tæt samarbejde med en række interessenter fra H&B, endte vi ud i en Power BI cloud baseret portal løsning med fuld Office 365 integration for at udnytte de Microsoft synergier som H&B allerede har investeret i. Samtidig var det et krav for løsningen at den blev let tilgængelig og ikke mindst var designet ud fra et H&B CVI (Corporate Visual Identity)-design, som er let genkendelig ved et besøg på H&Bs hjemmeside.

 • CRM-Systemet integreres ud fra de præmisser som H&B har opstillet ift. ønsket brug, både ift. self-service og corporate rapportering, for at skabe en synergi på tværs af kildesystemer.
 • Vi udnytter eksisterende engagement og investering i Microsoft Office 365 miljø, i form af rapporteringsløsning og for at udnytte kompatibiliteten på tværs af Microsoft platforme.
 • Vi udvikler en cloud baseret Power BI løsning, som er let tilgængeligt på tværs af platform, i et format og design som forretningsbrugeren forstår.
H&B organisationen tilgår løsningen via eget website domæne, bi.hildebrandtbrandi.com, med Of-fice 365 LogIn. Formålet med dette er at gøre adgangen så let og gnidningsfri som overhovedet muligt, samt for at skabe en unik H&B BI identitet. Løsningen er desuden integreret med H&Bs int-ranet og tidsregistreringssystem for at forbedre tilgængeligheden endnu mere. Navigationen er indlejret i selve rapporten og den enkelte bruger har derfor mulighed for at dykke længere ned i rapporteringerne og de bagvedliggende informationer.
H&B organisationen tilgår løsningen via eget website domæne, bi.hildebrandtbrandi.com, med Of-fice 365 LogIn. Formålet med dette er at gøre adgangen så let og gnidningsfri som overhovedet muligt, samt for at skabe en unik H&B BI identitet. Løsningen er desuden integreret med H&Bs int-ranet og tidsregistreringssystem for at forbedre tilgængeligheden endnu mere. Navigationen er indlejret i selve rapporten og den enkelte bruger har derfor mulighed for at dykke længere ned i rapporteringerne og de bagvedliggende informationer.

Result

"PowerBI og vores egen ”H&Bi app” har øget tilgængeligheden, samt skabt transparent og bedre styring på tværs af organisationen og dens igangværende projekter, hvilket har øget medarbejdernes indsigt i forretningens ”puls” ift. økonomi, kapacitet og leads  - ikke kun på det overordnet niveau, men ligeledes ned i de enkelte konsulentprojekter.”

- Rasmus Nielsen, IT-Manager Hildebrandt & Brandi

 • Der er skabt én fælles sandhed og indsigt på tværs af kildesystemer.
 • Transparent indsigt for alle i H&B organisationen, for at udnytte hinandens synergier.
 • Let tilgængelig indsigt på alle platforme.
 • Ikke nok med der er skabt en fælles og tilgængelig platform, så benytter hele H&B sig rent faktisk af løsningen.

Den nyudviklede og let tilgængelige BI platform har medført stor brugeraktivitet, siden implementeringen ultimo 2018. Bredt i huset anvendes løsningen dagligt, både i webversionen, men ikke mindst mobil-app’en har øget antallet af besøgende i H&B’s BI-miljø – hvilket sker hele døgnet rundt, netop pga. den øget fleksibilitet og tilgængelighed.
Dette sammenholdt med den generelle positive og kvalitative feedback fra både konsulenter og IT-Afdeling gør at der er grundlag for at H&B i fremtiden kan træffe beslutninger ud fra fælles transparente forudsætninger som skaber en ensartethed og fælles forståelse for virksomhedens situation uanset tid, sted og platform.

Technic

 • Microsoft SQL Server 2017 funderet data warehouse løsning, herunder SQL og API integrationer fra diverse kilder, med tilhørende Microsoft Tabular kube instans.
 • Excel kube, Reportings Services periode rapportering og Power BI Pro Portal løsning til + 30 brugere.
 • Nær realtids opdatering af data modellen for enkelte og kritiske kilder.

Efterlad en kommentar