Business Intelligence til advokatfirmaer & professionelle servicevirksomheder

Kom et skridt tættere på at imødekomme jeres vision.

Medarbejdere og klienter er omdrejningspunktet i jeres organisation, så hvordan skaber I et større fokus på jeres kerneværdier med informativ rapportering?

Informationerne er allerede tilgængelige, men svære at kontrollere og blive klogere på.

En Microsoft Power BI løsning hjælper med at samle informationer om bl.a. ansatte, timeregistrering, klienter og omsætning, for at ruste såvel partnergruppen som de resterende medarbejdere med de rette informationer.

  • Hvor mange timer mangler at blive udfaktureret?
  • Hvordan performer den enkelte medarbejder?
  • Hvor mange timer er allokeret på den enkelte medarbejder?
  • Hvilke sagstyper/projekter performer bedst?

Spørgsmål som disse bliver lette at finde svar på med en interaktiv Power BI løsning oven på jeres eksisterende kildesystem.

Tag et kig på nedenstående eksempel på en Power BI-løsning særligt udarbejdet til advokatfirmaer/professionelle servicevirksomheder. Demoen består af 5 sider, der frit kan klikkes rundt på.

Side 1 giver et overblik over omsætning samt produktionsværdi, som kan ses både på års-, kvartals- og månedsbasis.

Side 2  giver et regnskabsoverblik med mulighed for at sammenligne sidste års resultat med årets resultat til dato. Vigtige nøgletal samt deres udvikling over tid er let tilgængelige.

Side 3 viser hvordan det går med at overholde budgettet både på indtægter og udgifter. Det er desuden muligt at gå i dybden med en bestemt tidsperiode, for at finde ud af hvor budgettet eventuelt er blevet overskredet og hvorfor.

Side 4 giver et overblik over timeforbruget sammenlignet med antal sager og kunder. Her kan effektiviteten og travlheden på de forskellige fagområder måles.

Side 5 giver et nærmere indblik i produktionsværdien, hvor det bl.a. er muligt at se på udviklingen af den gennemsnitlige timesats eller den gennemsnitlige produktionsværdi pr. sag. Derudover giver siden et overblik over hvilke sagstyper der skaber størst værdi for virksomheden.

Ovenstående er blot et eksempel på hvordan et dashboard kan være stillet op samt hvilke analyser det kan indeholde. En BI-løsning vil altid være skræddersyet til jeres organisation og nuværende systemer, hvorfor en vigtig del af processen er at kommunikere netop jeres behov.

Eksempelvis er det er lykkedes os at hjælpe en håndfuld af vores nuværende kunder med kapacitetsplanlægning.
Med adgang til kundens timeregistreringssystem, er det muligt at skabe et overblik over kapacitetsudnyttelsen både nu og i fremtiden. Dette overblik skal sikre, at ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt. På den måde kan I garantere jeres klienter en stærk specialisering, hvor hver advokat arbejder inden for sit specialefelt og dermed giver klienten det bedste resultat.

Tre essentielle features i professionel services BI løsning:

   1)  Budgetopfølgning

I tidligere løsninger har vi haft stor succes med at skelne mellem årsbudget og det vi kalder et dynamisk budget, for at imødekomme naturlige allokeringer der måtte forekomme i løbet af et år.

Årsbudget… Med Power BI løsning er det muligt, at lave og præsentere et årsbudget både for virksomheden, afdelinger og den enkelte medarbejder, så hele organisationen holdes ajour på udvikling samt forventninger.

Dynamisk budget… En særlig tilføjelse til det klassiske årsbudget er det løbende justerede budget. Det dynamiske budget tager højde for naturlige forhold som kurser, orlov, barsel e.l., som løbende kan indtastes, så naturligt fravær ikke påvirker performance i årsbudgettet ift. budgetopfølgnings vurderinger. Hermed skabes der tydeligt indblik i årsbudgetdifference, som er opstået af naturlige årsager.

   2)  Faktureringsoverblik

Vi oplever, blandt vores nuværende kunder, at hverken timeregistrering af igangværende arbejder eller fakturering sker løbende. Er timeregistreringen sporadisk, kan mindre opgaver ende i glemmebogen, hvorved der i sidste ende ikke faktureres nok timer på årsbasis. Derudover bliver en stor del af faktureringerne lavet i slutningen af året, hvorved mange informationer skal graves frem til den tid.

Denne Power BI løsning gør timeregistrering samt fakturering lettere at foretage løbende, og gør derved processen mere overskuelig for jeres medarbejdere.

   3)  Skræddersyet finansrapportering

Vi laver en finansrapport bestående af de nøgletal I ønsker vist på uge-, måneds- eller kvartalsbasis. Rapporten opdateres automatisk og formålet er, at I sparer ressourcerne forbundet med det gentagende rapporteringsarbejde, hvor tallene skal findes I forskellige excelark.

Mulighederne er mange og resultaterne kan ses og mærkes med det samme.

Tøv derfor ikke med at kontakte os hvis ovenstående har vækket jeres interesse.

Efterlad en kommentar